תנאים ותקנון פיור אדרנאלין

חברת פיור אדרנלין, להלן המארגנים,  מציעה טיולי נהיגה ברכבי על ופעילויות מוטוריות רבות ומגוונות, הרשמתו של נוסע לטיול (לרבות השתתפות בטיול) מהווה הסכמתו המפורשת לתנאים אלו

מסמכים
יש להצטייד בדרכון בר תוקף ל-6 חודשים לפחות (מיום ההגעה לעיר היעד הראשונה בטיול).
אשרות באחריותו של הנוסע ו/או סוכן הנסיעות למעט מקרים בהם נכתב אחרת. בכפוף ובהתאם לדרישת השלטונות המקומיים, חלה החובה על הנוסעים לוודא שקיימים 3 דפים ריקים רצופים בדרכון.

על לקוחות הנוסעים בדרכונים זרים מוטלת האחריות לבדוק את תנאי הכניסה למדינה/מדינות הטיול.
אי קבלת אשרת כניסה אינה מהווה עילה לביטול ואינה מזכה את הנוסע בהחזר כספי מעבר לקבוע בחוק.

אין צורך באשרת כניסה ללקוחות ישראלים ביעדים רבים באירופה בהם אנו פועלים, הטיולים לארה"ב מחייבים בויזה!
פיור אדרנלין תשמח לעזור ללקוח במידה וצריך לקבל אשרת כניסה לארה"ב או ליעד אחר..

רשיון נהיגה – כל הטיולים של פיור אדרנלין כוללים חוויות נהיגה, לכן כל לקוח אשר נרשם לטיול חייב להחזיק רשיון נהיגה בתוקף.

 

השתתפות בטיול
המארגנים רשאים לדחות בקשת הרשמה או לבטלה לגבי כל נוסע אשר על פי שקול דעתם אינו מתאים להימנות בין משתתפי הטיול ללא כל צורך לנמק עמדתם. המארגנים רשאים להפסיק השתתפות נוסע בטיול כאשר יש בהשתתפותו משום פגיעה או הפרעה למהלכו התקין של הטיול, על פי שקול דעתם ולא על פי שקול דעת של כל אדם אחר. המארגנים  לא יחזירו לנוסע את החלק היחסי של הסכום ששילם עבור הטיול. לקוח אשר יתפרע במהלך הטיול או יגרום לנזק יפצה את המארגנים בעבור ההוצאות שנגרמו למארגנים, אם נגרמו.
באחריות הנוסע לעדכן את החברה בעת ההרשמה על כל בעיה רפואית או קושי פיזי, העלולים להוות בעיה או מכשול לניהול התקין והשוטף של הטיול.
יציאת כל קבוצה מותנית בהשתתפות 8 נוסעים לפחות, וקיימת  הגבלה למספר מקסימלי של משתתפים.

 

גילאי המשתתפים

הטיולים המפורסמים באתר החברה זו פתוחים להרשמה לבעלי רשיון נהיגה בלבד, מעל גיל 25. לא תתקבל תלונה ו/או הערה בנושא גילאי המטיילים ו/או כישוריהם ו/או מצב בריאותם. ניתן לצרף ילדים לטיולי הנהיגה רק בבדיקה מראש לגבי מקום ישיבה ברכב.

 

ביטולים ודמי ביטול לאדם (בהתאם ובכפוף לתקנות הגנת הצרכן)
כל האמור להלן הינו בכפוף להוראות חוק ותקנות הגנת הצרכן לגבי עסקאות בהן החוק והתקנות הנ"ל חלים על המארגנים.
דמי ביטול לאדם:
ביטול מרגע ההרשמה עד 90 יום* לפני היציאה – €500 או סכום המקדמה(הגבוה מביניהם)
ביטול פחות מ-90 יום ועד 45 יום* לפני היציאה – 50% ממחיר המסע.
ביטול פחות מ-45 יום ועד יום היציאה – דמי ביטול מלאים

אי השתתפות לקוח בטיול מהווה חיוב בדמי ביטול מלאים (100%)
לגבי עסקאות בהן חלים על המארגנים חוק ותקנות הגנת הצרכן, ביטול עסקה ע"י הצרכן יהיה בהתאם להוראות הגנת הצרכן(ביטול עסקה) התשע"א – 2010 ובמקרה של עסקת מכר מרחוק (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן) גם בהתאם להוראות סע' 14ג' עד 14ה' לחוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981, ודמי הביטול יהיו בגובה המקסימלי המותר לפי החוק והתקנות הנ"ל.
נוסע שיעבור מטיול לטיול פחות מ-30 יום* לפני היציאה או לאחר כרטוס כרטיס הטיסה, יחויב בדמי ביטול המפורטים לעיל כאילו ביטל השתתפותו בטיול.

 

נוסע בודד
נוסע בודד רשאי להזמין חדר יחיד בתוספת תשלום, כאשר השימוש ברכב יהיה בחלוקה מלאה עם לקוח נוסף. במידה ולא יהיה לקוח נוסף בודד אשר יצטרף לטיול – תבוטל הזמנתו של הלקוח וכספו יוחזר.

 נוסע בודד ישוכן בחדר עם נוסע זר אחר מהקבוצה ולא תתקבלנה טענות על אי התאמה.
נוסע המעוניין בחדר ליחיד, חייב להזמין זאת מראש בארץ, תמורת תשלום נוסף. אין המארגנים מתחייבים לקבל או לאשר הזמנת חדר ליחיד לכל נוסע שיבקש זאת. במקרה של הזמנת חדר ל-3 איש או יותר, תיתכן אפשרות שבמקרה כזה תוכנס מיטה או מיטות נוספות לחדר זוגי, יתכן מיטה/מיטות מתקפלת/מתקפלות. אין המארגנים מתחייבים לספק חדר מיוחד וגדול יותר מחדר זוגי במקרה כזה.
הרשמתו של נוסע בודד לעולם לא תאושר טרם קבלת מכתב המאשר את יציאתו למסע כנוסע בודד וכי נמצא לו שותף למסע

החזרים
סוכני הנסיעות, המארגנים, נציגיהם, מלווה הקבוצה או כל אחד אחר אינם מוסמכים להחזיר או להבטיח החזרת כספים כלשהם או להסכים לכל סטייה מהתנאים הנוכחיים. לאחר יציאת הקבוצה מהארץ לא יוחזרו כספים עבור כל חלק של טיול או אירוע בו לא השתתף הנוסע, לרבות ארוחות שלא נוצלו, בתי המלון, כניסה לאתרים וכיו"ב

 

 

ביטוח

 

מומלץ כי כל לקוח אשר נוסע לחו"ל ירכוש באופן עצמאי ביטוח נסיעות לחו"ל, לרבות הרחבה להחזר השתתפותת עצמית עד לגובה של $1500. לקוח אשר לא יעשה כך ישא באופן מלא בעלות הטיפולים. 

מובהר ומודגש בזאת כי לא יהיו החזרים כלשהם בגין הפסקת/קיצור/ביטול טיול עקב מחלה, פציעה, מצב רפואי של הנוסע או של בו משפחה הקרוב אליו או סיבה אחרת כלשהיא והמארגנים מציעים לנוסע לבטח עצמו על חשבונו, בביטוח אישי נרחב כולל כיסוי במקרה של תאונות דרכים, ספורט אתגרי ומגוון פעילויות במסלול הטיול כגון שייט, נסיעה ברכבי שטח, פעילויות קנופי, המכסה את כל הנזקים והאירועים המתוארים לעיל.

 לחברת פיור אדרנלין,, אין כל התחייבות או אחריות לנזקי גוף אשר נגרמו, אם נגרמו, עקב המסע – לקבות נזק נפשי.

 

 

בתי מלון
המארגנים מציעים מגוון רחב של בתי מלון במסגרת הטיולים, חלקם במרכזי הערים וחלקם מחוץ לערים. האכסון בבתי מלון יהיה במלונות יוקרה בלבד, בחדרים זוגיים עם שירותים צמודים ובהם מיטה. פיור אדרנלין אינה מתחייבת למלונות אלא לרמת אירוח גבוהה ביותר.

 

נזקים
אנו מבקשים מכל הנוסעים להתנהג בהתאם, ולזכור כי אנו שגרירים של מדינת ישראל!

נזקים שיגרמו ע"י הנוסעים לחדר המלון  או לרכב בו נוהג בגין רשלנות הנוסע ובמידה ונותן השירות (בית המלון ו/או חברת האוטובוס ידרשו את עלות התיקון מתחייב הנוסע לשלם סכום זה ישירות למלון ו/או נותן השירות. במידה ולא שילם זאת, פיור אדרנלין תגבה זאת מהלקוח ותעביר הכספים ישירות לנותן השירות ע"פ העלות הנדרשת ע"י נותן השירות.

השתתפות עצמית

לכל הרכבים קיימת השתתפות עצמית בזמן הטיול, הלקוח מתחייב לשמור על חוקי התנועה. לקוח אשר יגרום לנזק לרכב יחוייב בהשתתפות עצמית בהתאם לסוג הרכב.

בכל הרכבים קיימת חבות לקוח בעבור נזק שיגרם לרכב, במסעות פורשה בגרמניה, במקרה של נזק גדול הלקוח יחוייב בתקרת זכוכית של €2000.

 

מלווה הקבוצה
מלווה הקבוצה הינו איש קשר בין המארגנים לנוסעים, וישמש כמנהל אדמיניסטרטיבי לקבוצה משך כל ימי הטיול. במסגרת תפקידו יטפל המלווה בין היתר בארגון הסדורים השונים הקשורים בניהולו התקין של הטיול. יתכנו מקרים בהם המלווה אשר יהיה אחראי לקבוצה ימתין בחו"ל המלווה דואג לרווחת הנוסעים במהלך הטיול, וילווה את הקבוצה עם רחפן מקצועי, מצלמת סטילס ומצלמת גו-פרו.

 

נזקים – ביטוח
אין המארגנים אחראים לנזקי הנוסע שיגרמו כתוצאה מתאונות, מחלות, נזק למטען או כל נזק ישיר או עקיף שעלול להיגרם לו במהלך הטיול עקב תאונה, אלימות, שוד, גניבה, אבידה של מטען או מסמכים, כרטיסי טיסה, דרכון, אשפוז הוצאות רפואיות וכיו"ב..

 

כלכלה
בכל הטיולים הכלכלה המוצעת היא על בסיס חצי פנסיון, כלומר לינה וארוחת בוקר בבית המלון וארוחת ערב. במסעדות איכותיות. אין המארגנים מתחייבים לדאוג לארוחה צמחונית, טבעונית או ללא גלוטן. אין המארגן מתחייב לארוחות כשרות במהלך הטיול.

 

 

ארוחות בטיסות
ארוחות בטיסות תסופקנה בכפוף למדיניות ותנאי חברות התעופה והמארגנים אינם אחראים לארוחות אלו. בטיסות רבות (מוגש כריך בלבד ובחלקן ניתן לרכוש ארוחה קלה בתשלום במטוס עצמו. ניתן לבדוק בעת ההרשמה האם ארוחות כלולות בטיסות ואם כן, מה סוג הארוחה. במהלך הטיסה נשמח לעזור במידה וקיימת בקשה לארוחה צמחונית, כשרה או טבעונית.

 

 

 

 

 

 

 

קיצור או הארכת ימי הטיול
יתכנו מקרים שעקב אילוצי טיסות או אחרים יוארך הטיול או יקוצר. במקרים אלו יינתן זיכוי בסך €40 לכל לילה בלתי מנוצל ולחילופין תיגבה תוספת בסך €120  לכל לילה נוסף.

 

תכנית הטיול
קיימת אפשרות שטיול מסוים ישתלב במסלולו של טיול אחר. הטיולים ימוזגו אם מספר המשתתפים לא יאפשר יציאה עצמאית של הטיול. המסלול והשירותים לא ישתנו מהותית כתוצאה מהשילוב.


תופעות טבע ואחרות חריגות
פיור אדרנלין לא תהיה אחראית במקרים של כוח עליון ותופעות טבע חריגות (שיטפונות, רעידות אדמה, שלג, ערפל וכד') ו/או נסיבות אחרות (הפגנות ומהומות מקומיות, הפסקות חשמל וכד'), העלולות לגרום לשינוי ו/או ביטול כלשהו של ביקור באתר ו/או שינוי במסלול הטיול המתוכנן, אשר יעשו על פי שיקול דעתה הבלעדי של פיור אדרנלין.

 

טיסות
הטיסות מבוצעות או מופעלות לרחוב על ידי חברות תעופה ישראליות, האוכל בטיסות כשר וכן לא ניתן להזמין מקום הושבה מראש אלא בתוספת תשלום. לרוב כרטיסי הטיסה כוללים מזוודה, אך במידה והלקוח יתבקש לשלם בעבור ציוד – זה יהיה ללא אחריות המארגן.

 

עישון

חל איסור על עישון בחדרי המלון או ברכבים, לקוח אשר עישן במהלך השהייה במלון ישלם קנס לפי החלטת בית המלון או חברת הרכבים. יהיו הפסקות אשר יכללו פרקי זמן המתאימים למעשנים

 

כללי
טיולים ואירועים המתוארים ומוצעים באתר החברה  מוצעים ומתקבלים בתנאי מפורש כי הם ניתנים לשינוי על ידי "המארגן.  כל זאת בהתאם לשקול הדעת המקצועי של המארגנים לרווחת הנוסע ובהתאם לנסיבות. שינויים כאמור כוללים שינויים ב – תאריכים, אופן הביצוע, ביצוע חלקי, אי ביצוע פרטי התכנית, ארגון אירועים חליפיים, או כאלו אשר אינם כלולים בתכנית וכיו"ב. פרוט תכניות הטיולים והאירועים מהווה מידע ותכנית מסגרת בקשר למסלול הטיול, אתרי הביקור, סוגי הבילוי, האפשרויות, המועדים המתוכננים לביצועם, כשכל אלו כפופים לשינויים אפשריים כאמור. סוכן הנסיעות הינו שליחו של הנוסע לכל דבר ועניין. על הנוסע מוטלת החובה לדאוג ולוודא קבלת אישורי כניסה ("ויזות") לארצות הדורשות אישורים כאלה וזאת בהתאם לארצות הביקור במסלול הטיול. אין המארגנים אחראים למידע שאינו נמסר על ידם בכתב או הסותר את האמור בהודעה זו.

 

חילוקי דעות
עצם הרשמתו של נוסע לטיול כלשהו, לרבות הצטרפות אליו מהווה את הסכמת הנוסע לכל התנאים הכללים המפורטים לעיל.  מוסכם בזאת שכל תביעה ו/או טענה אשר לנוסע כנגד המארגנים ללא יוצא מהכלל חייבת להיות מובאת בפני החברה לא יאוחר מתום 30 יום לאחר חזרת הקבוצה ארצה. מוסכם ומוצהר בזאת מפורשות כי עצם הרשמתו של נוסע במשרד נסיעות וגם/או אצל סוכן נסיעות כלשהו ברחבי הארץ, לא תקנה סמכות שיפוט מקומית לבתי המשפט שבאזור שיפוטם מצוי משרד נסיעות. בכל מקרה שתוגש תביעה נגד המארגנים בין אם תוגש התביעה נגד המארגנים לבדם וגם/או יחד עם משרד הנסיעות שאצלם נרשם הנוסע, תהא סמכות שיפוט מקומית לבתי המשפט בעיר תל-אביב יפו בלבד.

 

זיכויים והחזרים
החזרים וזיכויים יכולים להינתן אך ורק בארץ, באמצעות סוכן הנסיעות שלך. מלווה הקבוצה אינו מוסמך להחזיר או להבטיח החזרת כספים כלשהם, כגון: אי ניצול שירותים לאחר תחילת הטיול.

 

ביטול יציאה
ביטול יזום של טיול על ידי פיור אדרנלין הנובע בעיקר ממספר מועט של נרשמים, יתאפשר עד 15 יום לפני יציאת הטיול ללא כל טענה ו/או תביעה של הלקוח. במקרה זה יוחזרו ללקוחות מלוא הסכומים ששולם לרבות דמי ההרשמה. עסקת מזומן תוחזר ללקוח באופן מיידי ברגע ההחלטה על הביטול. עסקאות בכרטיסי אשראי יוחזרו על פי התנהלות חברות האשראי.

יציאת כל קבוצה מותנית בהשתתפות מינימלית של 8 נוסעים.